Đặng thị phương

  • E gái tôi mang thai đôi 22 tuần siêu âm phát hiện 1 thai bị dị tật thông liên thất và không có xương mũi.hai bào thai nằm ở 2 túi ối khác nhau cùng chung bánh rau.thai dị tật nhẹ cân hơn thai còn lại.tôi tìm hiểu được biết với thai này khả năng bị bệnh Down cao.vậy cho tôi hỏi liệu e tôi có thể đình chỉ 1 thai được không và bằng cách nào?tôi xin chân thành cảm ơn

    Icon
    {"question":"E gái tôi mang thai đôi 22 tuần siêu âm phát hiện 1 thai bị dị tật thông liên thất và không có xương mũi.hai bào thai nằm ở 2 túi ối khác nhau cùng chung bánh rau.thai dị tật nhẹ cân hơn thai còn lại.tôi tìm hiểu được biết với thai này khả năng bị bệnh Down cao.vậy cho tôi hỏi liệu e tôi có thể đình chỉ 1 thai được không và bằng cách nào?tôi xin chân thành cảm ơn"fullname":"Đặng thị phương"email":""address":"Tt trường sơn an lãn hải phòng"phone":"01265438656"keyword":"Đặng thị phương"metadesc":"Đặng thị phương"title_seo":"Đặng thị phương"}

Câu hỏi chuyên gia