Kiều Khanh

  • Thưa bác sĩ , cháu em được 1 tháng tuổi siêu âm tim được kết quả bị thông liên thất phần màng d=4.5mm , shunt(T)-(P) Grad LV/RV = 19mmhg . Tồn tại lỗ bầu dục d=1.8mm,shunt (T)-(P) . Hở van 2 lá 1/4 . Hở van 3 lá 2/4 .Áp lực phổi PAPs =46mmhg . Chức năng tim bình thường . Như vậy cháu có bị nguy hiểm không có cần phẩy thuật không

    Icon
    {"question":"Thưa bác sĩ , cháu em được 1 tháng tuổi siêu âm tim được kết quả bị thông liên thất phần màng d=4.5mm , shunt(T)-(P) Grad LV/RV = 19mmhg . Tồn tại lỗ bầu dục d=1.8mm,shunt (T)-(P) . Hở van 2 lá 1/4 . Hở van 3 lá 2/4 .Áp lực phổi PAPs =46mmhg . Chức năng tim bình thường . Như vậy cháu có bị nguy hiểm không có cần phẩy thuật không"fullname":"Kiều Khanh"email":"[email protected]"address":"6/12D1 Lê Thành phương phường 15 quận 8"phone":"0906380580"keyword":"Kiều Khanh"metadesc":"Kiều Khanh"title_seo":"Kiều Khanh"}

Câu hỏi chuyên gia