Lê ngọc anh

  • Nhà e có thai được 32 tuần đi khán thai ở bệnh viện phụ sản trung ương nay phát hiện vách liên thất có khối đậm kt 9,9x9,7 mm và 9,2x4,3mm .trong tâm thất nhĩ trái có khối đậm kt &,3x5mm và 5,7x7,1mm kết luận u cơ tim thai vậy có nguy hiểm j đến e bé không ? Và có những phuong pháp j để điều trị không ah

    Icon
    {"question":"Nhà e có thai được 32 tuần đi khán thai ở bệnh viện phụ sản trung ương nay phát hiện vách liên thất có khối đậm kt 9,9x9,7 mm và 9,2x4,3mm .trong tâm thất nhĩ trái có khối đậm kt &,3x5mm và 5,7x7,1mm kết luận u cơ tim thai vậy có nguy hiểm j đến e bé không ? Và có những phuong pháp j để điều trị không ah "fullname":"Lê ngọc anh "email":"[email protected]"address":"Hưng yên "phone":"0988650047"keyword":"Lê ngọc anh "metadesc":"Lê ngọc anh "title_seo":"Lê ngọc anh "}

Câu hỏi chuyên gia