Nguyễn hoàng vũ

  • Gần đây e hay đi đá banh. Hôm nay e đang đá thì vbij bạn kia xô rất mạnh vào ngực! E đau rất dài mà đau khi cúi người và that lỏng, gòng cơ! Đây là bệnh gì an ( bệnh này trước đây e kh bị) cảm ơn Ad !

    Icon
    {"question":" Gần đây e hay đi đá banh. Hôm nay e đang đá thì vbij bạn kia xô rất mạnh vào ngực! E đau rất dài mà đau khi cúi người và that lỏng, gòng cơ! Đây là bệnh gì an ( bệnh này trước đây e kh bị) cảm ơn Ad !"fullname":"Nguyễn hoàng vũ"email":"[email protected]"address":"42/19 lý nam đế - Gia Lai- Việt Nam"phone":"0984703444"keyword":"Nguyễn hoàng vũ"metadesc":"Nguyễn hoàng vũ"title_seo":"Nguyễn hoàng vũ"}

Câu hỏi chuyên gia