Phan van thuyen

  • Bac si tu van giup gd e voi a.con e dc 4thang tuoi kham bsi kluan tln lo thu phat,dk 7,1mmu00d788mm ,shunt t-p.con ong dong mạc lon ,dk phia phoi 3,0mm,dk phia chu 6,3mm,dai ong 11,2mm shunt hai chieu chu yêu t,p ,pgmã 4mmhg nhi phai thay phai gian bac si t xem co phau thuat nguy hiem ko a.mong bac si tu van giup gd

    Icon
    {"question":"Bac si tu van giup gd e voi a.con e dc 4thang tuoi kham bsi kluan tln lo thu phat,dk 7,1mmu00d788mm ,shunt t-p.con ong dong mạc lon ,dk phia phoi 3,0mm,dk phia chu 6,3mm,dai ong 11,2mm shunt hai chieu chu yêu t,p ,pgmã 4mmhg nhi phai thay phai gian bac si t xem co phau thuat nguy hiem ko a.mong bac si tu van giup gd "fullname":"Phan van thuyen"email":""address":"Khanh phu ,yen khanh , ninh binh"phone":"0975595325"keyword":"Phan van thuyen"metadesc":"Phan van thuyen"title_seo":"Phan van thuyen"}

Câu hỏi chuyên gia