Tùng

  • Bác sỹ ơi.cháu có người bạn khi đặt tay lên ngực chỗ tim của bạn ấy sao cháu k cảm nhận được nhịp tim đập và nếu có thì tim đập rất yếu . Bác sỹ cho cháu biết là bị sao k ạ

    Icon
    {"question":"Bác sỹ ơi.cháu có người bạn khi đặt tay lên ngực chỗ tim của bạn ấy sao cháu k cảm nhận được nhịp tim đập và nếu có thì tim đập rất yếu . Bác sỹ cho cháu biết là bị sao k ạ"fullname":"Tùng"email":"[email protected]"address":"Quảng châu tp hưng yên"phone":"01644330643"keyword":"Tùng"metadesc":"Tùng"title_seo":"Tùng"}

Câu hỏi chuyên gia