Tùng

  • Cháu có người bạn . Khi cháu đặt tay lên ngực bạn ấy cháu không cảm nhận được nhịp tim đập và nếu thì đập rất yếu vậy bác sỹ cho cháu hỏi bạn cháu bị làm sao không ak

    Icon
    {"question":"Cháu có người bạn . Khi cháu đặt tay lên ngực bạn ấy cháu không cảm nhận được nhịp tim đập và nếu thì đập rất yếu vậy bác sỹ cho cháu hỏi bạn cháu bị làm sao không ak"fullname":"Tùng"email":""address":""phone":""keyword":"Tùng"metadesc":"Tùng"title_seo":"Tùng"}

Câu hỏi chuyên gia